SOFT PÉTANQUE

Pravidla soft pétanque jsou stejná, jako u normálního pétanque, rozdíl je materiál koulí. Tyto jsou měkké, vhodné tedy i pro nejmenší děti nebo do interiéru.

Košonek (prasátko) se hodí do vzdálenosti 6 - 10 metrů od startovní čáry. Úkolem hráčů je hodit své koule co nejblíže prasátku. Na tahu je vždy hráč, jehož koule je od prasátka nejdále. Po odházení všech koulí se spočítají body -  pokud má hráč nejblíže prasátku 1 kouli, získává 1 bod. Pokud má nejblíže koulí více, získává 1 bod za každou takovou koli. Hra končí, když některý z hráčů získá 13 bodů.


ROZMĚRY: 

6 koulí, 1 košonek

ZASLÁNÍ JE MOŽNÉ 


PŮJČOVNÉ: 300 Kč/4 dny


NEDOSTUPNÉ TERMÍNY: