MöLKKY

Nebo také finské kuželky, které se hráči snaží shodit házecím kolíkem. 

Hráči se v hodech střídají. Po každém odhodu se kuželky staví na místo, kam spadly. Kuželky mají čísla od 1 do 12 a cílem hry je získat přesně 50 bodů. Jakmile hráč shodí 1 kuželku, počítá se číslo, které ji náleží, jakmile hráč shodí 2 a více mölek, počítá se počet spadlých. 


ROZMĚRY: 

házecí kolík 25 x 5,5 cm

kuželky 15 x 5,5 cm

ZASLÁNÍ JE MOŽNÉ 


PŮJČOVNÉ: 500 Kč/4 dny


NEDOSTUPNÉ TERMÍNY: